Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

1. Informacje o Sklepie internetowym

Sklep internetowy działający pod adresem www.pinkorblue.pl prowadzony jest przez babymarkt.de GmbH z siedzibą w Bochum, Suttner-Nobel-Allee 4, Niemcy, wpisaną do rejestru handlowego sądu rejonowego w Bochum pod numerem HRB 18909.

 

2. Słowniczek

Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zawarcia umowy ze Sprzedającym w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, to jest w celu zaspokojenia potrzeb własnych (konsument). Klientem jest również osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa.

Sprzedający – strona dokonująca sprzedaży przez Sklep, to jest Babymarkt.de GmbH.

Sklep - Sklep internetowy działający pod adresem www.pinkorblue.pl prowadzący wyłącznie konsumencką sprzedaż produktów na rzecz Klientów będących konsumentami.

Adres pocztowy:

babymarkt.de GmbH
Suttner-Nobel-Allee 4
44803 Bochum
Niemcy

tel.: +48 22 524 41 83
e-mail: sklep@pinkorblue.pl

3. Ceny, koszty wysyłki, dostawa

1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).
2. Ceny produktów podawane przez Sklep zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto, to jest zawierają ustawowy podatek VAT.
3. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu, dla danego zamówienia obowiązujące są ceny podane w cenniku Sklepu w momencie złożenia zamówienia.
4. Cena produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta. Informacja o kosztach dostarczenia produktu do Klienta przekazywana jest w trakcie składania zamówienia obejmującego dany produkt.
5. Produkt zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz firm partnerskich wyżej wymienionej do miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Polski. W uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku niemożności dostarczenia towaru przez wyżej wymienionych w poniżej określonym terminie dostawy, dostawa może zostać zlecona innym przewoźnikom, w tym w szczególności innym firmom kurierskim.
6. Termin dostawy nie powinien być dłuższy niż 8 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności. Informacja ta nie dotyczy zamówień obejmujących produkty marki EXIT TOYS, Howa, Jamara, KidKraft, ROLLPLAY lub Ticaa, w przypadku których realizcja zamówienia może potrwać od 9 do 21 dni.

4. Zawarcie umowy, język umowy

1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.pinkorblue.pl.
2. Ogloszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 polskiego kodeksu cywilnego).
3. Ofertę zawarcia umowy Klient może złożyc zarówno ustnie, e-mailem lub bezpośrednio przez Sklep poprzez przesłanie zestawienia artykułów włożonych do koszyka Sklepu. Po wpływie zamówienia do Sklepu internetowego Klient automatycznie otrzyma e-mail potwierdzający złożenie oferty. To potwierdzenie złożenia oferty nie stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
4. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu w magazynie Sklepu. Jeżeli Sklep po zawarciu umowy z Klientem nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego kwotę pieniężną.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia.
6. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży nastepuje w momencie przyjęcia przez Sklep oferty Klienta. Przyjęcie oferty następuje w momencie, gdy Sklep przyjmie zamówienie Klienta wysyłając zamówione produkty i potwierdząjac to drugim e-mailem informującym o wysyłce.
7. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Możliwość zapisania, wgląd do tekstu umowy

1. Niniejszy Regulamin można znaleźć na stronie Sklepu pod adresem www.pinkorblue.pl/Regulamin/
2. Ponadto za pomocą funkcji dostępnej w przeglądarce internetowej można wydrukować i zapisać Regulamin w formie dokumentu.
3. Dane złożonego zamówienia mogą zostać dodatkowo zarchiwizowane albo poprzez pobranie Regulaminu i zapisanie danych zebranych na ostatniej stronie zamówienia składanego w Sklepie przy użyciu funkcji dostępnych w przeglądarce, albo mogą zostać potwierdzone automatycznie poprzez potwierdzenie wpływu zamówienia, które po jego złożeniu jest dodatkowo przesyłane e-mailem na podany przez Klienta adres e-mail. E-mail potwierdzający wpływ zamówienia zawiera szczegóły złożonego zamówienia oraz niniejszy Regulamin i można go wydrukować oraz zapisać.

6. Płatność

1.Metody płatności dostępne w sklepie to: płatność przy odbiorze (za pobraniem), sofortbanking, płatność kartą kredytową, przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) lub płatność przez system PayPal.
2. Metoda płatności wybierana jest przez Klienta odrębnie dla każdego zamówienia.
3.W określonych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności.
4. Nie jest możliwe dokonanie przez Klienta płatności poprzez przesłanie gotówki lub czeku.
5. Metoda płatności sofortbanking jest możliwa wyłącznie przy składaniu w Sklepie zamówienia online.
6. W przypadku płatności kartą kredytową, karta zostanie obciążona kwotą równą wartości wysłanych produktów w dniu realiazacji zamówienia tj. w dniu nadania przesyłki. Sklep akceptuje karty kredytowe VISA lub Mastercard.
7. W przypadku przelewu na polskie konto bankowe (przedpłaty), cała kwota wskazana w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia w Sklepie winna zostać przelana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia na rachunek bankowy Sklepu, wraz z podaniem tytułu przelewu będącym jednocześnie numerem zamówienia, przy czym zapłatę uznaje się za dokonaną w momencie uznania rachunku bankowego Sklepu, przy czym zaksięgowanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Sklepu może trwać około 2 dni robocze. W wyżej określonym terminie zamówione produkty objęte są rezerwacją. W przypadku niedokonania przelewu w wyżej określonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
8. W określonych przypadkach możliwe jest również dokonanie płatności za pomocą kuponu rabatowego przyznanego Klientowi przez Sklep. Przy każdym zamówieniu możliwe jest wykorzystanie tylko jednego kuponu rabatowego poprzez podanie jego kodu w momencie składania zamówienia. Po upływie ważności kuponu rabatowego, nie jest możliwe jego wykorzystanie przy dokonywaniu płatności.
W przypadku anulowania zamówienia zapłaconego w części lub w całości poprzez wykorzystanie kuponu rabatowego, nie jest możliwe ponowne jego wykorzystanie ani nabycie nowego kuponu rabatowego w miejsce wykorzystanego. W przypadku zwrotu produktów, Klientowi przysługuje wyłącznie zwrot płatności dokonanej za pomocą jednej z metod wymienionych w ust. 1 niniejszego punktu, bez możliwości zwrotu wartości wykorzystanego kuponu rabatowego. Również w tym przypadku nie jest możliwe ponowne wykorzystanie ani nabycie nowego kuponu rabatowego w miejsce wykorzystanego.
9. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktur duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Program lojalnościowy „babypoints” i program „Poleć nas znajomym”

Klienci mają możliwość udziału w programie lojalnościowym „babypoints”. Regulamin programu lojalnościowego „babypoints” znajduje się pod adresem https://www.pinkorblue.pl/babypoints-regulamin/.
Klienci mogą także brać udział w programie „Poleć nas znajomym“, i jako tak zwani „Polecający”, mogą polecić Sklep innym osobom, zwanym „Zaproszonymi”. Po skutecznym zaproszeniu do programu „Poleć nas znajomym“, oboje Klientów otrzyma dodatkowe punkty rabatowe w programie lojalnościowym „babypoints”. Nadto Polecający, przez 365 dni po skutecznym dokonaniu zaproszenia do programu „Poleć nas znajomym“, będzie otrzymywał dodatkowe punkty rabatowe za zakupy dokonane przez zaproszoną przez niego osobę. Za każdą pełną złotówkę wartości zakupionego produktu, Polecający otrzyma równowartość jednego punktu rabatowego. Regulamin programu „Poleć nas znajomym” znajduje się pod adresem https://www.pinkorblue.pl/Regulamin-programu-Polec-nas-znajomym/.

8. Odstapienie od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
- od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,
- jeśli rzeczy dostarczane były partiami lub w częściach, od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (adres pocztowy oraz adres e-mail, na które Klient może kierować oświadczenie o odstąpieniu od umowy podane zostały w punkcie 1 Regulaminu).
4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać na stronie https://www.pinkorblue.pl/odstapienie-od-umowy.
5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną pod adresem: sklep@pinkorblue.pl. W takim przypadku, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku – na adres poczty elektronicznej.
6. Do zachowania terminu wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy.
8. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
9. W związku z odstąpieniem od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania rzeczy Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, jeśli Klient odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Klient w związku z odstąpieniem od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać odesłana w zwykły sposób pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy określone w zamówieniu.
12. Jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
13. Sklep umożliwia Klientowi skorzystanie z opcji darmowego zwrotu towaru. Darmowy zwrot realizowany jest na zlecenie sklepu za pośrednictwem partnera logistycznego – firmy kurierskiej DPD, która odbiera zwracaną przesyłkę. Aby skorzystać z opcji darmowego zwrotu, należy skontakować się ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną w celu ustalenia terminu zlecenia odbioru przesyłki.
14. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w odniesieniu do:
1) umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) umowy zawartej na aukcji publicznej;
12) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. 100-dniowe prawo do zwrotu towaru

Niezależnie od ustawowego 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy, oferujemy Państwu możliwość bezpłatnego zwrotu towaru w ciągu 100 dni. W odniesieniu do kosztów i formy skorzystania z prawa do zwrotu stosuje się powyższe postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy. Warunkiem skorzystania z prawa do zwrotu jest złożenie zamówienia na artykuły w pinkorblue.pl będąc zalogowanym w koncie klienta. Z prawa do wydłużonego zwrotu wyłączone są artykuły, które są również wyłączone z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Towary muszą być kompletne, w oryginalnym opakowaniu i nie mogą wykazywać żadnych oznak użytkowania. Ponadto, artykuły z datą przydatności do spożycia są wyłączone z rozszerzonego prawa do zwrotu.

10. Procedury reklamacyjne (warunki rekojmi konsumenckiej)

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi zamówionej rzeczy w stanie wolnym od wad.
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedawcy, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia (produktu).
4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Jeśli rzecz ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

11. Warunki gwarancji

1. Sprzedawca zasadniczo nie udziela własnej gwarancji na produkty. W przypadku produktu, na który jego producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
- korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamacje. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawca;
- korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy w związku z wadą produktu lub wynikających z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę, przy czym Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. W przypadku odmowy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji przez Gwaranta, termin ten biegnie dalej od dnia odmowy albo od dnia bezskutecznego upływu czasu na wykonanie obowiązków przez Gwaranta.


12. Ochrona danych osobowych

1. Babymarkt.de GmbH z siedzibą w Niemczech, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, tj. Sprzedający, jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niemiecką ustawą o dopasowaniu prawa ochrony danych osobowych do rozporządzenia (UE) 2016/679 oraz implementowaniu dyrektywy (UE) 2016/680 (DSAnpUG-EU) oraz niemiecką ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (EGG), a wdrożona przez nas Polityka Ochrony Danych Osobowych jest zgodna z wyżej wymienionymi regulacjami.
2. Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania może skutkować niemożnością lub odmową świadczenia na Państwa rzecz usług lub zawarcia z Państwem umowy, w tym w szczególności przyjęcia Państwa zamówienia do realizacji.
3. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem: www.pinkorblue.pl/polityka-prywatnosci/ i stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

Oświadczenie o Polityce Prywatności.

13. Postanowienia końcowe

1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, kilka jego postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w wypadku, gdy w Regulaminie pojawi się luka.
2. Klient może wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedającemu albo przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym w Niemczech albo przed właściwym rzeczowo i miejscowo, ze względu na miejsce zamieszkania Klienta, sądem powszechnym w Polsce.
3. Sprzedający może wytoczyć powództwo przeciwko Klientowi tylko przed sądem w Polsce.
4. W razie problemu z dokonanym zakupem mogą Państwo poszukać pozasądowego rozwiązania sporu poprzez platformę ODR.
5. W odniesieniu do umów zawieranych przez Sprzedającego z Klientem prawem właściwym jest prawo polskie.
6. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie detaliczną.

Stan: Listopad 2020

Publikacja nowego regulaminu, który będzie obowiązywał od 16.03.2021 r. dostępna jest TUTAJ.