Polityka prywatności

Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Klientów i określa zasady przetwarzania ich danych osobowych pozyskanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego.Polityka prywatności opisuje działania podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych Klientów, pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności związanych z funkcjonalnościami Sklepu internetowego, w tym w szczególności takich czynności jak składanie Zamówienia czy zakładanie Konta Klienta.Pojęciom występującym w Polityce prywatności, rozpoczynającym się dużą literą, przypisane jest znaczenie zgodne z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu internetowego, z uwzględnieniem poniższych definicji:

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.pinkorblue.pl lub osoba korzystająca z usług dostępnych na stronie internetowej www.pinkorblue.pl, np. usługi zapisu do newslettera
Strona – strona internetowa www.pinkorblue.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest babymarkt.de GmbH z siedzibą w Bochum, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Niemcy, NIP DE 811377710, wpisana do rejestru handlowego sądu rejonowego w Bochum pod numerem HRB 18909, zwana dalej także Administratorem. Administrator traktuje wszystkie dane osobowe jako poufne i przetwarza je zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, oraz z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:
1.korespondencyjnie, na adres siedziby Administratora,
2. mailowo, na adres: sklep@pinkorblue.pl,
3. telefonicznie, pod numerem +48 22 524 41 83

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów, Administrator powołał pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, który chętnie odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientów.

Z pełnomocnikiem można kontaktować się mailowo, na adres: datenschutz@babymarkt.de.

1.Powód gromadzenia danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników w celu udostępnienia serwisu sprzedaży on-line, działającego pod adresem www.pinkorblue.pl i zaoferowania Klientom i Użytkownikom najlepszej możliwej obsługi poprzez wygodny dostęp do usług oferowanych przez Administratora.

2. Cel gromadzenia danych osobowych

Przedmiotem działalności Administratora jest sprzedaż wysyłkowa produktów dla dzieci i niemowląt. Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i inne wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją wyżej wymienionego celu.

3. Jakie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane? Na jakiej podstawie oraz w jakim okresie?

3.1 Wizyta na stronie internetowej www.pinkorblue.pl

W momencie odwiedzin Strony przez Klienta lub Użytkownika, serwery Administratora zbierają automatycznie ogólne informacje, w celu zapewnienie pełnej funkcjonalności Strony i bezpieczeństwa systemu. Zbierane informacje obejmują informacje o: przeglądarce, systemie operacyjnym, nazwie domeny dostawcy Internetu, adresie IP komputera, stronie internetowej, przez którą Klient lub Użytkownik został przekierowany na Stronę (HTTP referer), odwiedzane przez Klienta lub Użytkownika podstrony, datę oraz długość wizyty Klienta lub Użytkownika na Stronie Administratora. Informacje te mają formę spseudonimizowaną, przez co ich przyporządkowanie do konkretnego Klienta lub Użytkownika, widocznego dla Administratora jedynie jako numer, jest niemożliwe.

Uwaga dotycząca przekazywania danych osobowych do USA:

W Stronę Administratora wbudowane są m.in. narzędzia przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę w USA. Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe Klienta lub Użytkownika mogą być przekazywane na amerykańskie serwery tych przedsiębiorstw. Administrator zawraca uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim, w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego prawa ochrony danych osobowych. Amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia przez Klienta lub Użytkownika, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) mogą przetwarzać, wykorzystywać i trwale przechowywać dane osobowe Klienta lub Użytkownika na serwerach w USA, w celach monitorowania. Administrator nie ma żadnego wpływu na wyżej opisane działania dotyczące przetwarzania danych.

3.2 Formularz kontaktowy

Kontaktując się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, dane osobowe Klienta lub Użytkownika, których podanie jest obligatoryjne, co wynika z oznaczenia danego pola formularza kontaktowego symbolem (*), są zapisywane przez Administratora w celu przetworzenia zapytania składanego przez Klienta lub Użytkownika. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zapisane wskutek wypełnienia przez Klienta lub Użytkownika formularza kontaktowego są usuwane, gdy nie istnieje już potrzeba ich przetwarzania, lub przetwarzane w ograniczonym zakresie, w przypadku, gdy istnieje obowiązek ich przechowywania. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta lub Użytkownika w celu zawarcia umowy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.3 Newsletter

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta lub Użytkownika, będzie on otrzymywał od Administratora, w formie elektronicznej, bezpłatny newsletter, zawierający informacje o ciekawych akcjach promocyjnych. Przy zapisie na newsletter stosowana jest metoda „Double Opt-In”, tzn. newsletter przesyłany jest dopiero wtedy, gdy, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w przesłanej przez Administratora wiadomości e-mail, Klient lub Użytkownik potwierdzi aktywację tej usługi. W przypadku braku potwierdzenia, dane osobowe podane przez Klienta lub Użytkownika zostaną zablokowane, a po miesiącu automatycznie usunięte. Dane obejmujące adres IP oraz datę zapisu na newsletter i datę potwierdzenia zgłoszenia są jednakże przez Administratora przechowywane w celu możliwości wykazania subskrypcji lub wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych Klienta lub Użytkownika. W celu dokonania zapisu na newsletter konieczne jest jedynie podanie adresu e-mail. Podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta lub Użytkownika gromadzone są przez Administratora w celu wysłania newslettera, z którego subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@pinkorblue.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu subskrypcji i wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.4 Wysyłka newslettera do stałych Klientów

W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w trakcie składania Zamówienia lub w trakcie korzystania z usług oferowanych przez Administratora, Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania na podany adres e-mail informacji dotyczącej podobnych artykułów lub usług z jego Asortymentu. Zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG), nie jest wtedy wymagana dodatkowa zgoda. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku ma na celu przesyłanie Klientowi spersonalizowanej wiadomości dotyczącej produktów lub usług, które mogą go zainteresować, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie adresu e-mail w powyższym celu, żadna wiadomość nie zostanie wysłana. W razie początkowego braku zastrzeżenia przetwarzania adresu e-mail w celach reklamowych, istnieje w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu. W tym celu należy wysłać Administratorowi informację o sprzeciwie na adresy wskazane we wstępie do niniejszej Polityki prywatności. W związku z wniesieniem sprzeciwu powstają jedynie koszty związane z jego przesłaniem. Po otrzymaniu informacji o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych, przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w powyższym celu zostanie niezwłocznie zaprzestane.

3.5 Przetwarzanie danych osobowych przy założeniu konta klienta

Dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w trakcie złożenia Zamówienia lub założenia Konta Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe Klienta lub Użytkownika podane w poszczególnych polach formularza rejestracyjnego. Konto Klienta może zostać w każdej chwili na żądanie Klienta, przesłane na adresy wskazane we wstępie do niniejszej Polityki prywatności, usunięte. Dane osobowe zbierane są w niniejszym przypadku w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Po realizacji umowy lub usunięciu Konta Klienta dane zostaną zablokowane, na okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a po jego upływie usunięte, jeśli w tym czasie nie została przez Państwa wyrażona jednoznaczna zgoda na dalsze ich przetwarzanie.

3.6 Przetwarzanie danych osobowych przy zamówieniu jako gość

Istnieje możliwość złożenia Zamówienia bez zakładania Konta Klienta. Także w tym przypadku, podczas składania Zamówienia, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, zostaną zebrane dane osobowe Klienta, podlegające następnie dalszemu przetwarzaniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po zrealizowaniu Umowy sprzedaży, dane osobowe zostaną zablokowane, na okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a po jego upływie usunięte, jeśli w tym czasie nie została przez Państwa wyrażona jednoznaczna zgoda na dalsze ich przetwarzanie.

3.7 Program „Poleć nas znajomym”

Klienci mogą brać udział w programie „Poleć nas znajomym“ i, jako tak zwani „Polecający”, mogą polecić Sklep internetowy innym osobom, zwanym „Zaproszonymi”. Po skutecznym zaproszeniu do programu „Poleć nas znajomym“ (patrz również tutaj: https://www.pinkorblue.pl/recruit-a-friend/recruiter), oboje Klientów otrzyma dodatkowe punkty rabatowe w programie lojalnościowym „babypoints”. Nadto, Polecający, przez 365 dni po skutecznym dokonaniu zaproszenia do programu „Poleć nas znajomym“, będzie otrzymywał dodatkowe punkty rabatowe za zakupy dokonane przez zaproszoną przez niego osobę. Za każdą pełną złotówkę wartości zakupionego produktu, Polecający otrzyma równowartość jednego punktu rabatowego. Regulamin programu „Poleć nas znajomym” znajduje się pod adresem: https://www.pinkorblue.pl/Regulamin-programu-Polec-nas-znajomym/.

3.8 Przetwarzanie danych w celu realizacji zamówień - przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazywanie danych dostawcom usług

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przekazywane firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę Zamówienia do Klienta (DPD Polska z o.o.) w momencie, kiedy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia. W celu uzgodnienia terminu dostawy Zamówienia, firmie transportowej zostaje również przekazany numer telefonu Klienta. Podstawą prawną przekazania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Parcel Perform

Korzystamy z usług Parcel Perform Pte Ltd, 138 Cecil Street, Singapur 069538 ("Parcel Perform") w celu śledzenia naszych przesyłek. Parcel Perform zapewnia śledzenie przesyłki poprzez wprowadzenie numeru zamówienia bez konieczności wysyłania zapytań do przewoźnika. Parcel Perform wysyła również powiadomienia o przesyłkach i aktualizacje statusu dostawy. W tym celu udostępniamy Parcel Perform dane klienta (adres e-mail, imię i nazwisko, numer przesyłki i adres) na w celu skutecznej i przejrzystej komunikacji z klientem oraz w transparentnym i niezawodnym przetwarzaniu przesyłek, co leży również w interesie użytkownika. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Śledzenie przesyłek za pomocą Parcel Perform jest elementem świadczenia lub usługi, do której zobowiązujemy się umownie (por. sekcja 3 naszych OWH). Przetwarzanie odbywa się zatem również w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim przez Parcel Perform i będą przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionym celu. Po dostarczeniu przesyłki dane zostaną usunięte przez Parcel Perform. Przekazywanie danych Parcel Perform opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji UE. Szczegóły polityki ochrony danych Parcel Perform można znaleźć na stronie https://www.parcelperform.com/privacy.

Przekazywanie danych do dostawców usług płatności i kontrola wypłacalności
PayPal, Paypal Express

PayPal jest jednym z dostawców internetowych usług płatniczych, proponowanych przez Sprzedawcę. Płatności dokonywane metodą PayPal realizowane są za pośrednictwem wirtualnych rachunków, prywatnych lub biznesowych, tj. tak zwanych kont PayPal. Europejska siedziba PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, zwanej dalej PayPal, znajduje się pod adresem L-1150 Luksemburg.

Klient, składając Zamówienie i wybierając jako metodę płatności PayPal, zgadza się na automatyczne przesłanie danych wymaganych dla dokonania płatności do PayPal. Najczęściej przekazywanymi danymi są: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu oraz inne dane, podane podczas składania Zamówienia, niezbędne do przetwarzania płatności.

Dane osobowe są przekazywane PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja Umowy sprzedaży). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Powyższe nie ma jednakże wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonana przed jej odwołaniem.

Dane osobowe są przekazywane w celu przetworzenia płatności oraz zapobiegania oszustwom finansowym i wyłącznie w przypadku istnienia uzasadnionego interesu związanego z ich przekazaniem. W określonych okolicznościach przekazane PayPal dane osobowe mogą zostać przekazane biurom kredytowym, w celu weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej. PayPal przekazuje dane osobowe podmiotom powiązanym, dostawcom usług bądź podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do zrealizowania obowiązków umownych lub powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym istnieje także możliwość skorzystania z usługi „PayPal Express". „PayPal Express" jest usługą świadczoną przez PayPal (Europe) S.a.r.l & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. W przypadku skorzystania z usługi "PayPal Express" dane osobowe zostaną przekazane przez PayPal do Sprzedawcy w celu realizacji Umowy sprzedaży i płatności. Składanie Zamówień za pośrednictwem systemu płatności „PayPal Express” pozwala na skrócenie tego procesu. Posiadania Konta Klienta w takim przypadku zasadniczo nie jest wymagane, ponieważ, w celu realizacji Umowy sprzedaży, wykorzystywany jest adres przypisany do konta PayPal. Ponieważ Sprzedawca zobowiązany jest wysłać zamówiony Asortyment na adres przypisany do konta PayPal zalecane jest zachowanie jego aktualności, aby zapobiec wysłaniu zamówionego Asortymentu na adres nieaktualny i udostępnieniu tym samym danych osobowych osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w niniejszym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Polityka prywatności PayPal jest dostępna na stronie:https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

PayPro S.A

Sklep internetowy współpracuje ze spółką pod firmą PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (zwaną dalej "PayPro"), będącą dostawcą usługi szybkiego przelewu w systemie Przelewy24. Po wybraniu powyższej metody płatności, dane osobowe Klienta zostaną automatycznie przesłane do PayPro.

Przekazanie danych osobowych do PayPro odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Klient ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie przez Klienta zgody nie ma jednakże wpływu na ważność poprzednich operacji przetwarzania danych.

Dane osobowe przekazywane PayPro to zazwyczaj dane, które zostały przekazane Administratorowi przy składaniu Zamówienia, takie jak, przykładowo: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer rachunku płatniczego, w tym rachunku bankowego, numer karty płatniczej lub inny identyfikator użytego instrumentu płatniczego, numer telefonu oraz adres IP. Przekazanie danych osobowych następuje tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do przetworzenia płatności.

Klient, którego dane osobowe zostały przekazane, ma możliwość odwołania, w każdej chwili, udzielonej PayPro zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do zgodnego z umową przetworzenia płatności.

Polityka prywatności PayPro jest dostępna na stronie:https://https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik/

Unzer Luxembourg S.A.

Sklep internetowy współpracuje ze spółką pod firmą Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Niemcy (zwaną dalej "Unzer"), będącą dostawcą usług płatniczych. Unzer umożliwia dokonywanie płatności za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa, Diners oraz Discover). Po wybraniu powyższej metody płatności, dane osobowe Klienta zostaną automatycznie przesłane do Unzer.

Przekazanie danych osobowych do Unzer odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Klient ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie przez Klienta zgody nie ma jednakże wpływu na ważność poprzednich operacji przetwarzania danych.

3.9 Marketing bezpośredni

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora, którym jest realizowanie celów marketingu bezpośredniego. W wyżej wskazanym celu przetwarzane będą następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, które są zbierane i dalej przetwarzane przez Administratora w trakcie złożenia Zamówienia lub założenia Konta Klienta w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem www.pinkorblue.pl.

4. Integracja filmów wideo z rozszerzoną ochroną danych

Oferta na Stronie Sklepu internetowego prezentowana jest za pomocą filmów przechowywanych na stronie https://www.youtube.com/, które można odtwarzać bezpośrednio na Stronie. Administratorem stron z filmami jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Strony te są włączone w system "rozszerzonego trybu prywatności", co oznacza, iż żadne dane osobowe nie zostaną przekazane, jeżeli film nie zostanie odtworzony. Dopiero w przypadku odtworzenia filmu dojdzie do przekazania danych osobowych, na które nie mamy wpływu. Poprzez wizytę na naszej Stronie, YouTube otrzymuje informacje o wywołaniu danej podstrony naszej Strony oraz następuje przekazanie poniższych danych: adres IP, data i czas zapytania, różnica stref czasowych od Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod HTTP, każdorazowo przekazana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Powyższe następuje niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia film poprzez konto użytkownika, do którego zalogowany jest Klient, czy też czy takie konto nie jest założone. W przypadku zalogowania do konta Google, dane zostaną bezpośrednio do niego przypisane. W przypadku braku woli przypisana danych do profilu na You Tube, należy wylogować się przed odtworzeniem filmu. YouTube przechowuje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub dopasowanego do potrzeb, budowania swojej strony internetowej. Analiza taka, również w przypadku niezalogowanych użytkowników, przeprowadzana jest w szczególności w celu prezentacji dedykowanej reklamy, jak również w celu informowania użytkowników sieci społecznościowych o aktywności innych użytkowników sieci na Stronie.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu względem tworzenia profilu użytkownika, jego adresatem musi być jednakże You Tube. You Tube może nadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, zapisać na urządzeniu końcowym użytkownika cookies lub inne, porównywalne, technologie ponownego rozpoznania (np. odcisk palca urządzenia).

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych osobowych przez You Tube, jak również dotyczące praw i ustawień prywatności, dostępne są w Polityce prywatności You Tube, pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

YouTube jest używany w celu odpowiedniej prezentacji on-line oferty Sklepu internetowego, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

5. Integracja map google

Strona korzysta z serwisu internetowego Google Maps. Dostawcą serwisu jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki powyższej funkcji możliwe jest wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na Stronie i wygodne z tej funkcji korzystanie. Poprzez wizytę na Stronie, Google otrzymuje informacje o wywołaniu danej podstrony na Stronie oraz następuje przekazanie poniższych danych: adres IP, data i czas zapytania, różnica stref czasowych od Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod HTTP, każdorazowo przekazana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Powyższe następuje niezależnie od tego, czy Google udostępnia funkcję poprzez konto użytkownika, do którego zalogowany jest Klient, czy też konto takie nie jest założone. W przypadku zalogowania do konta Google, dane zostaną bezpośrednio do niego przypisane. W razie braku woli przypisana danych do profilu użytkownika Google, należy wylogować się przed aktywowaniem tej funkcji. Google przechowuje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub dopasowanego do potrzeb, budowania swojej strony internetowej. Analiza taka, również w przypadku niezalogowanych użytkowników, przeprowadzana jest w szczególności w celu prezentacji dedykowanej reklamy, jak również w celu informowania użytkowników sieci społecznościowych o aktywności innych użytkowników sieci na Stronie.

Istnieje możliwość wniesienie sprzeciwu względem tworzenia takiego użytkownika, jego adresatem musi być jednakże Google. Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Google, jak również dotyczące praw i ustawień prywatności, dostępne są w Polityce prywatności Google, pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps jest używany w celu odpowiedniej prezentacji oferty on-line Sklepu internetowego oraz łatwego wyszukiwania podanych na Stronie lokalizacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych osobowych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj::https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

6. Konkursy

Od czasu do czasu Klienci mają możliwość wzięcia udziału w konkursach ogłaszanych na Stronie. W związku z konkursem, w celu jego przeprowadzenia, mogą również być zbierane i zapisywane dane osobowe, takie jak: adres e-mail, nazwisko, adres i ewentualnie dalsze dane, niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Podane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (na przykład w celu ustalenia zwycięzców konkursu, powiadomienia o nagrodach i ich przekazania). Uczestnicy będą każdorazowo informowani o przetwarzaniu danych osobowych w ramach danego, konkretnego konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja stosunku zobowiązaniowego ciążącego na Sprzedawcy). Po zakończeniu konkursu dane uczestników są usuwane.

7. Usuwanie danych

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty lub gdy zgłoszone zostanie żądanie ich usunięcia. Dane osobowe są również usuwane z upływem okresu przechowywania określonego dla nich przepisami prawa, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania tych danych, w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub jej realizacji albo została wyrażona zgoda na dalsze ich przechowywanie.

8. Pliki Cookies

Aby korzystanie ze stron internetowych oraz preferencje ich użytkowników mogły być atrakcyjnie kształtowane, stosowane są pliki cookies. W ten sposób zapisywana są, przykładowo, preferencje dotyczące języka. Pliki cookies to pliki tekstowe ulokowane na dysku twardym danego użytkownika, w celu umożliwienia identyfikacji przeglądarki po ponownym uruchomieniu strony internetowej. Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookies zostają usunięte. Pliki cookies są również wykorzystywane do analizy wykorzystania Strony przez narzędzie analityczne econda, o którym mowa w punkcie 15 Polityki prywatności. W takim przypadku są one przechowywane przez okres dwóch lat.

Poprzez zmianę ustawień przeglądarki możliwe jest zapobieżenie zapisywaniu plików cookies na dysku twardym. Zapisane pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. W celu usunięcia plików cookies lub uniemożliwienia ich przechowywania, należy zapoznać się z instrukcją danej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wskutek odmowy używania plików cookies, korzystanie ze Sklepu internetowego może być utrudnione.

Podstawą prawną przetwarzania plików cookies jest art. 6 ust. 1. f RODO. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Bezpieczeństwo danych

Strona jest zabezpieczona środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W zależności od używanej przeglądarki, dane przesyłane są za pomocą od 128 do 256-bitowego szyfrowania SSL. Pomimo regularnych kontroli i ciągłego doskonalenia środków bezpieczeństwa, pełna ochrona przed wszystkimi niebezpieczeństwami nie jest jednak możliwa.

10. Facebook custom audience a usługa piksel

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Facebooka – Piksel, do pomiaru skuteczności reklam. Dostawcą narzędzia jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Zebrane dane osobowe są przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Narzędzie Piksel pozwala na monitorowanie zachowania osoby odwiedzającej stronę internetową po kliknięciu przez nią na reklamę na Facebooku, która ją na daną stronę internetową przekieruje. Umożliwia to dokonanie oceny, do celów statystycznych i badań rynkowych, skuteczności reklam na Facebooku oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla babymarkt.de GmbH, jako operatora Strony, anonimowe, co czyni niemożliwym pozyskanie z nich informacji dotyczących użytkowników. Dane te są jednakże przechowywane i przetwarzane przez Facebook, tak że możliwe jest każdorazowo ich połączenie z profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na prowadzenie działań reklamowych na stronach Facebooka i poza nim. Na powyższe wykorzystanie danych przez Facebook, babymarkt.de GmbH, jako operator Strony, nie ma wpływu. Podstawą korzystania z narzędzia analitycznego Piksel jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu skutecznych działań reklamowych, w tym z włączeniem mediów społecznościowych). W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dalsze informacje na temat ochrony prywatności przez Facebook znajdują się po adresem::https://de-de.facebook.com/about/privacy/ Możliwe jest również wyłączenie funkcji remarketingu "Custom Audiences" w sekcji "Settings for Advertisements" na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, trzeba być zalogowanym na Facebooku. W przypadku braku konta na Facebooku, reklama bazująca na użyciu Facebooka może zostać wyłączona na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: :http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

11. Google Ads i Google Conversion-Tracking

Strona korzysta z systemu reklamowego Google (Google Ads). Dostawcą systemu jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, a w jego ramach używana jest funkcja, tak zwanego, „śledzenia konwersji”. Po kliknięciu przez Państwa na reklamę wyświetloną przez Google, ustawiany jest plik cookie, umożliwiający śledzenie konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze Użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji Użytkowników. W przypadku ponownych odwiedzin Użytkownika na podstronie naszej Strony, jeżeli plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy ustalić że Użytkownik kliknął na reklamę i został na podstronę tę przekierowany. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez klientów Google Ads za pośrednictwem ich stron. Informacje zbierane za pomocą konwersyjnych plików cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na korzystanie z tego systemu reklamowego. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę zapisaną jako podlegającą śledzeniu konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji umożliwiających osobistą, identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo być uczestnikami systemu śledzenia konwersji, mogą Państwo sprzeciwić się jego użyciu poprzez dezaktywowanie, za pomocą ustawień użytkownika, konwersyjnych plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. W ten sposób nie będą Państwo uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie konwersyjnych plików cookie i korzystanie z funkcji śledzenia konwersji jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania Użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody (np. zgody na zapisywanie konwersyjnych plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat reklam Google oraz systemu śledzenia konwersji znajdą Państwo na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=de Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydowali o ich akceptacji dla konkretnych przypadków, albo aby wykluczyli Państwo stosowanie plików cookies w określonych lub wszystkich przypadkach, lub aby pliki cookies były automatycznie usuwane przy zamykaniu przeglądarki internetowej. Dezaktywacja plików cookie może jednakże ograniczyć funkcjonalność Strony.

12. Google AdSense

Strona korzysta z Google AdSense, usługi integrującej reklamy. Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Używamy Google AdSense w trybie "niespersonalizowanym". W odróżnieniu od trybu spersonalizowanego, reklamy nie są więc oparte na Państwa dotychczasowym zachowaniu i żaden nie jest tworzony żaden profil użytkownika. Zamiast tego, do wybierania reklam używa się tak zwanych "informacji kontekstowych". Wybrane reklamy są oparte, na przykład, na Państwa lokalizacji, zawartości strony internetowej, na której się Państwo znajdują, lub aktualnych, podanych przez Państwa słowach wyszukiwania. Dalsze informacje dotyczące rożnic pomiędzy spersonalizowanym i niespersonalizowanym targetowaniem za pomocą Google AdSense znajdują się pod adresem: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Należy pamiętać, że nawet podczas korzystania z Google AdSense w trybie niespersonalizowanym, mogą być przechowywane pliki cookies. Według Google są one wykorzystywane do zwalczania oszustw i nadużyć. Pliki cookies pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia.

Korzystanie z Google AdSense w trybie niespersonalizowanym opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania Użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody (np. zgody na zapisywanie konwersyjnych plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Przekazywanie danych osobowych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ustawienia reklam można regulować samodzielnie na swoim koncie Użytkownika. Aby to zrobić, należy się zalogować po kliknięciu na poniższy link: https://adssettings.google.com/authenticated.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:https://policies.google.com/technologies/ads und hierhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Wykorzystywanie wtyczek w mediach społecznościowych

13.1 Z jakich usługodawców korzystamy

Strona korzysta z wtyczek mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr), których dostawców mogą Państwo ustalić poprzez ich logo umieszczone na Stronie. Korzystamy z rozwiązania Shariff. Dzięki niemu, podczas Państwa wizyty na Stronie, żadne Państwa dane osobowe nie są dostarczane dostawcom wtyczek społecznościowych. Mogą one zostać przesłane do dostawcy wtyczki dopiero po kliknięciu przez Państwa oznaczonego pola i aktywowaniu go. Wtedy, za pomo cą funkcji „plug-in” nawiązane zostanie, za Państwa zgodą, połączenie z dostawcą danej wtyczki mediów społecznościowych. Poprzez aktywację wtyczki mediów społecznościowych jej dostawca otrzymuje informację o adresie IP, z którego nawiązali Państwo połączenie. Jeżeli są Państwo jednocześnie zalogowani do Państwa konta w mediach społecznościowych (np. Facebook), dostawca wtyczki powiązanej z danym medium społecznościowym może powiązać Państwa wizytę na Stronie z Państwa kontem. Aktywowanie wtyczki stanowi wyrażenie przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana, wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

13.2 Na jakie informacje nie mamy wpływu

Nie mamy wpływu na gromadzenie danych osobowych przez dostawców wtyczek mediów społecznościowych i ich przetwarzanie, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzonych danych osobowych, cele przetwarzania oraz okresy przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji dotyczących usuwania danych osobowych zebranych przez dostawców mediów społecznościowych za pomocą wtyczek.

13.3 Wykorzystanie przez dostawcę wtyczki

Dostawca wtyczki mediów społecznościowych przechowuje zebrane dane osobowe jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub dopasowanego do potrzeb, budowania swojej strony internetowej. Analiza taka, również w przypadku niezalogowanych użytkowników, przeprowadzana jest w szczególności w celu prezentacji dedykowanej reklamy. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia profilu użytkownika. W tym celu muszą się Państwo skontaktować z dostawcą danej wtyczki medium społecznościowego. Poprzez korzystanie z wtyczek możemy zaoferować Państwu możliwość interakcji z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, a tym samym możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej dla Państwa interesującą. Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13.4 Udostępnianie danych

Przesyłanie danych osobowych do dostawców wtyczek mediów społecznościowych odbywa się niezależnie od tego, czy mają Państwo u dostawcy danej wtyczki konto i są do niego zalogowani. Jeżeli są Państwo zalogowani do konta danego dostawcy wtyczki medium społecznościowego, Państwa dane osobowe zostaną do niego przypisane. Jeśli klikną Państwo w przycisk aktywujący, np. z linkiem do podstrony, dostawca danej wtyczki medium społecznościowego będzie przechowywać te informacje na Państwa koncie użytkownika i udostępniać je swoim kontrahentom. Zalecamy Państwu wylogowanie się, po skorzystaniu, z portalu społecznościowego, zwłaszcza przed kliknięciem w przycisk, ponieważ uniemożliwi to przypisanie powyższych danych do Państwa konta użytkownika przez danego dostawcę wtyczki medium społecznościowego.

13.5 Polityka prywatności dostawców

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych osobowych i ich przetwarzania przez dostawców wtyczek mediów społecznościowych, prosimy o zapoznanie się z niżej wymienionymi politykami prywatności. Znajdą tam Państwo również dodatkowe informacje na temat Państwa praw i opcji ustawień w celu ochrony Państwa prywatności. Adresy dostawców wtyczek i adresu URL wraz z informacjami o prywatności znajdują się: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation https://instagram.com/about/legal/privacy/ https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

13.6 Addthis-bookmarking

Strona korzysta również z wtyczek AddThis. Wtyczki te umożliwiają ustawianie zakładek lub udostępnianie interesujących treści innym użytkownikom. Poprzez korzystanie z wtyczek AddThis oferujemy Państwu możliwość komunikowania się z portalami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej dla Państwa interesującą. Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Poprzez korzystanie z wtyczek AddThis, Państwa przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis oraz, ewentualnie, z wybraną usługą portalu społecznościowego lub zakładką społecznościową. Odbiorcy otrzymają informację, że wywoływali Państwo daną podstronę Sklepu oraz informacje o adresie IP, dacie i czasie zapytania, różnicy stref czasowych od Greenwich Mean Time (GMT), treści zapytania (konkretna strona), statusie dostępu / kodzie HTTP, każdorazowo przekazanej ilość danych, stronie internetowej, z której pochodzi zapytanie, przeglądarce, systemie operacyjnym i jego interfejsie, języku oraz wersji oprogramowania przeglądarki. Informacje te są przetwarzane na serwerach AddThis w Stanach Zjednoczonych. Jeśli wysyłają Państwo treści z naszej Strony do portalu społecznościowego lub zakładki społecznościowej, może powstać powiązanie pomiędzy odwiedzinami na naszej Stronie i Państwa profilem użytkownika w odpowiednim serwisie społecznościowym. Nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez dostawcę wtyczki, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzonych danych osobowych, cele przetwarzania oraz okresy przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji dotyczących usuwania danych osobowych zebranych przez dostawcę wtyczki.

Dostawca wtyczek AddThis przechowuje zebrane dane osobowe jako profile użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub dopasowanego do potrzeb, budowania swojej strony internetowej. Analiza taka, również w przypadku niezalogowanych użytkowników, przeprowadzana jest w szczególności w celu prezentacji dedykowanej użytkownikowi reklamy oraz poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o jego aktywności na Stronie. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec tworzenia profilu użytkownika. W tym celu muszą się Państwo skontaktować z dostawcą danej wtyczki AddThis. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w niniejszym procesie, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się, ze skutkiem na przyszłość, gromadzeniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych poprzez zastosowanie funkcji „Opt-Out-Cookies” http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Alternatywnie mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby zapobiec zapisywaniu plików cookie.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczek AddThis, a także dotyczące Państwa praw i ustawień prywatności mogą Państwo otrzymać od AddThis LLC, 1595 Spring Hill Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182 , USA lub znaleźć pod następującym adresem: www.addthis.com/privacy/.

14. Ocena dostawców oraz produktów

W celu zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług, korzystamy z usług serwisów eKomi.com, opineo.pl oraz ceneo.pl, dzięki którym nasi Klienci mogą anonimowo wyrażać swoje opinie o Sklepie i zakupionych w nim produktach.

eKomi.com

Korzystamy z usług serwisu „eKomi”, świadczonych przez eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 Berlin, Niemcy (dalej: „eKomi”), w celu zamieszczania opinii Klientów na naszej Stronie. Dzięki temu mają Państwo, będąc naszym Klientem, możliwość ocenienia dokonanego w naszym Sklepie zakupu. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody poprzez aktywację odpowiedniego pola wyboru lub kliknięcie przeznaczonego do tego przycisku, po dokonaniu przez Państwa zakupu eKomi wyśle Państwu, za pomocą poczty elektronicznej, link odsyłający do strony, za pomocą której możliwe będzie dokonanie oceny. Używamy eKomi, aby dać Państwu możliwość oceniania dokonanego zakupu. Jednocześnie eKomi stosowane jest w celach zapewnienia jakości oraz optymalizacyjnych. Aby zapewnić autentyczność ocen, mogę być one dokonane jedynie w przypadku, gdy faktycznie dokonali Państwo zakupu w naszym Sklepie. W tym celu konieczne jest przesłanie przez nas do eKomi, za Państwa zgodą, jednostkowych danych dotyczących Zamówienia (imię i nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia i numer artykułu/ów). eKomi otrzymuje Państwa dane wyłącznie w celu uzyskania od Państwa opinii o zrealizowanym zakupie. Gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na działaniach marketingowych).Poprzez złożenie Zamówienia wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie, w formie elektronicznej, zaproszenia do dokonania oceny oraz na przekazanie ww. danych do eKomi, którą to zgodę mogą Państwo w każdej chwili cofnąć wysyłając wiadomość na adres e-mail podany na wstępie Polityki prywatności. Oświadczenie o cofnięciu zgody mogą Państwo także wysłać bezpośrednio do eKomi. Niezależnie od powyższego mogą Państwo również zignorować zaproszenie do wystawienia oceny otrzymane od eKomi lub oznaczyć je jako spam. Aby zobowiązać eKomi do przetwarzania przekazanych danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z eKomi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji o polityce prywatności eKomi znajdą Państwo pod adresem: http://www.ekomi.de/de/datenschutz.

ceneo.pl

Korzystamy również z usług serwisu ceneo.pl. W tym przypadku Państwa adres e-mail przekazywany jest przez nas, w celu wyrażenia przez Państwa opinii, do Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, operatora serwisu ceneo.pl, w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu. Informacje o polityce prywatności Ceneo sp. z o.o. dostępne są pod następującym adresem: https://info.ceneo.pl/polityka-plikow-cookies oraz https://info.ceneo.pl/rodo Gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na działaniach marketingowych)

opineo.pl

Po dokonaniu zakupu mogą Państwo podzielić się z innymi Klientami i Użytkownikami swoimi doświadczeniami związanymi z naszm Sklepem także za pomocą serwisu opineo.pl, prowadzonego przez Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, lub adres e-mail: admin@opineo.pl. Podczas wyrażania swojej opinii mogą Państwo podać swój adres e-mail, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować, na przykład w celu wyjaśnienia nieporozumień bądź udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania. Więcej informacji o polityce prywatności opineo.pl znajdą Państwo pod adresem: https://polityka-prywatnosci.onet.pl/index.html

15. Econda

W Stronę wbudowane jest narzędzie analityczne econda. Econda jest narzędziem analitycznym przeznaczonym do gromadzenia i analizowania danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Jednym z kryteriów analizy jest ustalenie, z jakiej strony internetowej dana osoba została przekierowana na inną stronę internetową, z jakich jej podstron korzystała oraz jak często i przez jaki czas korzystanie z danej podstrony miało miejsce. Powyższa analiza dokonywana jest, w przeważającej mierze, w celu optymalizacji strony internetowej oraz oceny stosunku kosztów do korzyści reklamy internetowej. Dostawcą narzędzia analitycznego econda jest econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Niemcy.

Econda działa przy użyciu plików cookie, zapisywanych w systemie informatyczno-technologicznym danego użytkownika Internetu, których funkcjonowanie zostało wyjaśnione powyżej w niniejszej Polityce prywatności. Dane dotyczące Państwa aktywności na Stronie gromadzone są automatycznie od momentu jej wyświetlenia i przesyłane do econda w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W ramach powyższego procesu econda otrzymuje informacje o danych, które są następnie wykorzystywane do utworzenia spseudonimizowanego profilu użytkownika. Utworzony w ten sposób profil użytkownika służy do analizy jego zachowania na naszej Stronie, co ma na celu jej ulepszenie oraz optymalizację. Dane zebrane przez econda nie będą, bez uprzedniej Państwa wyraźnej zgody, przetwarzane w celu Państwa identyfikacji i nie będą łączone z danymi osobowymi lub z innymi danymi przypisanemu danemu spseudonimizowanemu profilowi użytkownika. Mogą Państwo, w każdej chwili, zapobiec zapisywaniu plików cookie za pośrednictwem Strony poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień do używanej przez Państwa przeglądarki internetowej i tym samym trwale zapobiec zapisywaniu plików cookie w przyszłości. Ponadto, zapisane już pliki cookie mogą Państwo usunąć w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej lub oprogramowania.

Gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na działaniach marketingowych). Mogą Państwo także wyrazić sprzeciw wobec przechowywania i przetwarzania przez econda danych dotyczących Państwa aktywności na naszej Stronie, zebranych za pomocą plików cookie. Aby to zrobić należy kliknąć w link, którego zadaniem jest usunięcie zapisanych plików cookie. Uruchomiona w ten sposób funkcja „Opt-Out-Cookie” zostanie zapisana w używanym przez Państwa systemie informacyjno-technologicznym. Po usunięciu plików cookie, należy ponownie uruchomić funkcję „Opt-Out-Cookie” w systemie. Należy pamiętać, że zastosowanie funkcji „Opt-Out-Cookie” może spowodować, że nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony. Aktualnie obowiązujące informacje dotyczące polityki prywatności econda znajdują się na stronie: https://www.econda.de/en/privacypolicy/

16. Pinkorblue.pl - livechat

Oferujemy Państwu funkcję czatu na żywo, tak aby korzystanie z naszego Sklepu było dla Państwa jeszcze przyjemniejsze. Korzystając z tej funkcji mają Państwo możliwość otrzymania informacji o oferowanych przez nas produktach i usługach. Czaty są całkowicie anonimowe, co oznacza, że odbywają się bez konieczności podania przez Państwa imienia i nazwiska lub innych danych osobowych, chyba że są one niezbędne do odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. W takim przypadku są one widoczne wyłącznie dla obsługującego Państwa doradcy Klienta. Aby poprawić jakość Państwa obsługi, czat jest nagrywany w celach szkoleniowych. Po dokonaniu oceny czatu, jego zapis jest usuwany. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w niniejszym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych).CJ zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Czym są i jak działają pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej w niniejszej Polityce prywatności. Pliki cookie używane przez CJ nie przechowują żadnych danych osobowych. Zapisany zostaje jedynie numer identyfikacyjny partnera afiliacyjnego oraz numer porządkowy odwiedzającego Stronę po kliknięciu na materiały reklamowe. Celem przechowywania tych danych jest rozliczenie przez nas prowizji należnej naszemu partnerowi afiliacyjnemu, który współpracuje z nami przez sieć partnerską CJ.

17. AFFILIATE by Conversant CJ

Strona korzysta z usług CJ Affiliate („CJ”). CJ (Affiliate by Conversant) to sieć afiliacyjna oferująca marketing partnerski (afiliacyjny). Marketing afiliacyjny funkcjonuje jako technika marketingu internetowego, która pozwala operatorom komercyjnych stron internetowych otrzymywać prowizję od kliknięcia w produkt z naszego Sklepu lub od sprzedaży produktu z naszego Sklepu za pośrednictwem reklamy umieszczonej na ich stronie. Użytkownik, za pośrednictwem reklamy w sieci afiliacyjnej, takiej jak baner reklamowy lub inne środki reklamy internetowej, może dowiadywać się o naszym Sklepie i z niego korzystać. Dostawcą usługi jest Conversant Europe Limited, 1st Floor, 40 Dukes Place London, EC3A 7NH. CJ zapisuje plik cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Czym są i jak działają pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej w niniejszej Polityce prywatności. Pliki cookie używane przez CJ nie przechowują żadnych danych osobowych. Zapisany zostaje jedynie numer identyfikacyjny partnera afiliacyjnego oraz numer porządkowy odwiedzającego Stronę po kliknięciu na materiały reklamowe. Celem przechowywania tych danych jest rozliczenie przez nas prowizji należnej naszemu partnerowi afiliacyjnemu, który współpracuje z nami przez sieć partnerską CJ. Mogą Państwo w każdej chwili zapobiec zapisywaniu plików cookie za pośrednictwem Strony poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień do używanej przez Państwa przeglądarki internetowej i tym samym trwale zapobiec zapisywaniu plików cookie w przyszłości. Ponadto, zapisane już pliki cookie używane przez CJ można usunąć w dowolnym momencie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej lub oprogramowania. Gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na działaniach marketingowych).

18. Rekomendacje produktów i criteo

Strona korzysta z oprogramowania przedsiębiorstwa Criteo SA z siedzibą 32 Rue Blanche, 75009 Paryż, Francja („Criteo”). Criteo zbiera, za pomocą plików cookie, informacje dotyczące aktywności internetowej osób odwiedzających naszą Stronę w celu prezentowania Użytkownikom spersonalizowanej reklamy. W tym przypadku gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy). Criteo analizuje zachowanie użytkowników Internetu za pomocą algorytmu, dzięki czemu może rekomendować odpowiadające potrzebom danego użytkownika produkty poprzez wyświetlanie banerów reklamowych na innych stronach internetowych. Zebrane dane w żadnym przypadku nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Dalsze przetwarzanie danych lub ich przekazywanie nie ma miejsca. W celu wyrażenia sprzeciwu na zbieranie danych oraz tworzenie spseudonimozowanego profilu użytkownika, ze skutkiem na przyszłość, mogą Państwo skorzystać z opcji wniesienia sprzeciwu (Opt-Out), za pośrednictwem strony: http://www.criteo.com/privacy Więcej informacji na temat polityki prywatności Criteo znajduje się pod adresem: http://www.criteo.com/privacy.

19. Pushcrew

Aby móc Państwa informować o naszej najnowszej ofercie, korzystamy z oprogramowania Pushcrew przedsiębiorstwa Wingify, z siedzibą w KLJ Tower North, 14. piętro, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie. Oprogramowanie to umożliwia nam, poprzez wbudowany w przeglądarkę system interfejsu programowania aplikacji (native API), informować Państwa o naszych produktach i usługach poprzez pojawiające się na ekranie okienka (powiadomienia push). Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, z którymi należy zapoznać się aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób wszelkie dane osobowe za pośrednictwem Pushcrew są zbierane i przetwarzane, znajdują się pod następującym adresem: https://vwo.com/privacy-policy/. Pojawianie się na ekranie powiadomień push jest zawsze uzależnione od Państwa zgody. Podstawę prawną przekazania Pushcrew Państwa adresu IP oraz przesyłania Państwu powiadomień push stanowi Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywania powiadomień push, mogą Państwo w każdym momencie, ze skutkiem na przyszłość, odwołać Państwa zgodę poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień do używanej przez Państwa przeglądarki.

20. EPOQ

Strona korzysta z oprogramowania przedsiębiorstwa epoq internet services GmbH, Willy-Brandt-Straße 3, 76275 Ettlingen, Niemcy ("epoq"). Dzięki oprogramowaniu epoq jesteśmy w stanie przedstawić Państwu indywidualnie adresowane do Państwa rekomendacje produktów, na poziomie strony startowej, strony produktu, strony koszyka lub strony danej kategorii produktów. Proponowane Państwu produkty są wyświetlane na podstawie bazującej na plikach cookie analizy danych przeszłych i obecnych Państwa kliknięć i zakupów. Nie są zbierane żadne Państwa dane osobowe. W niniejszym przypadku plik cookie zapisywany jest na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym w celu gromadzenia spseudonimizowanych danych dotyczących Państwa zainteresowań, tak aby na podstawie zgromadzonych informacji przygotować dostosowaną do Państwa potrzeb ofertę. W ten sposób zaprezentowana zostanie Państwu reklama, która z dużym prawdopodobieństwem będzie odpowiadać Państwa zainteresowaniom. W tym przypadku gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na wyświetlaniu spersonalizowanej reklamy i prowadzeniu badań rynku). Mogą Państwo trwale uniemożliwić zapisywanie plików cookie w celu specyfikacji reklam lub wymazać zapisane uprzednio w powyższym celu pliki cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień wyszukiwarki internetowej, należy jednak mieć na uwadze, że trwałe usunięcie wszystkich plików cookie z przeglądarki może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność naszej Strony.

21. Proces rekrutacyjny

Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane i przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przy czym ich przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w przypadku, gdy kandydat do pracy przesyła dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, tj. e-mailem lub za pośrednictwem formularza umieszczonego na naszej Stronie. Wszelkie dokumenty, takie jak, na przykład, podanie o pracę i zawarte w nich dane osobowe przechowywane są, zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie dla celów oceny kandydata do pracy i przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W momencie negatywnego rozpatrzenia podania o pracę, wszelkie dane osobowe kandydata usuwane są po czterech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. Rozpatrywanie aplikacji odbywa się w oparciu o niemiecką ustawę o równości (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG). Każdy z kandydatów oceniany jest na podstawie swoich kwalifikacji, a zatem wszelkie dane dotyczące jego pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia lub dane na temat życia seksualnego lub orientacji seksualnej nie są w żaden sposób brane pod uwagę lub poddawane ocenie podczas procesu rekrutacyjnego.

22. Fanpage na Facebooku / obecność na Facebooku

Nasza obecność na portalach i platformach społecznościowych, takich jak np. Facebook, służy zapewnieniu aktywnej i zgodnej z duchem czasu komunikacji z naszymi Klientami i osobami zainteresowanymi ofertą naszego Sklepu. W ten sposób informujemy o oferowanych przez nas usługach, produktach oraz interesujących ofertach specjalnych. W związku z Państwa wizytą na naszym profilu w mediach społecznościowych, Państwa dane mogą zostać automatycznie zebrane i przechowywane dla celów badania rynku i reklamy. Na podstawie tych danych tworzone są, przy użyciu pseudonimów, tak zwane profile użytkowników. Mogą być one wykorzystywane, na przykład, w celu umieszczania na portalach i platformach społecznościowych i poza nimi, reklam odpowiadających najprawdopodobniej Państwa zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są z reguły zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Funkcja plików cookie została już objaśniona w niniejszej Polityce prywatności, dlatego prosimy o zapoznanie się z zawartymi w niej na ten temat informacjami. Pliki cookie zapisują zachowania odwiedzających daną stronę oraz zainteresowania Użytkowników. W tym przypadku gromadzenie danych osobowych i ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na zoptymalizowanym prezentowaniu oferty usług i produktów oraz komunikacji z Klientami i Użytkownikami). Jeżeli zostaną Państwo poproszeni przez operatora danego portalu lub platformy społecznościowej o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, np. za pomocą pola wyboru, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dysponujemy profilem na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka, zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawcę usługi, jak również o możliwości kontaktu oraz przysługujących Państwu prawach i o możliwości wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, w szczególności w zakresie wniesienia sprzeciwu (tzw. Opt-Out), znajdują się pod następującym adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/. W przypadku dalszych pytań w tym zakresie, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z nami, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszej Polityki prywatności. Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum), która wskazuje, za które procesy przetwarzania danych my jesteśmy odpowiedzialni, a za które Facebook, gdy odwiedzają Państwo nasz profil na Facebooku. Z umową mogą się Państwo zapoznać pod następującym adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Mogą Państwo również samodzielnie wprowadzić ustawienia dotyczące reklam na swoim koncie użytkownika lub sprzeciwić się przetwarzaniu. Aby to zrobić, należy kliknąć na poniższy link i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

23. Przetwarzanie zwrotów za pośrednictwem Trusted Returns

W celu efektywnego przetwarzania zwrotów korzystamy z usługi Trusted Returns, oferowanej przez spółkę prawa niemieckiego pod firmą Trusted Returns GmbH, Peter-Joseph-Lenné-Str. 5, 51377 Leverkusen, Niemcy. Poprzez integrację usługi mają Państwo możliwość zainicjowania procesu zwrotu bezpośrednio na naszej stronie internetowej. W tym celu Państwa dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), dane zamówienia, dane zwrotu, dane do wysyłki oraz status dostawy przetwarzane są za pośrednictwem formularza przeznaczonego do realizacji zwrotu, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b RODO oraz, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dla efektywnego zarządzania zwrotami, przekazywane do Trusted Returns. Trusted Returns przechowuje Państwa dane wyłącznie w niemieckich centrach danych Hetzner Online GmbH. Na podstawie wprowadzonych przez Państwa informacji i przy użyciu oprogramowania dostarczonego przez Trusted Returns weryfikujemy Państwa prawo do zwrotu. Po zakończeniu procesu zwrotu Państwa dane, przekazane Trusted Returns, zostaną usunięte. Zawarliśmy z Trusted Returns umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której zobowiązaliśmy Trusted Returns do przetwarzania i ochrony danych naszych Klientów zgodnie z wymogami prawnymi. Szczegóły polityki prywatności Trusted Returns można znaleźć tutaj: https://trustedreturns.com/de. Mail zawierający etykietą zwrotną technicznie wysyłany jest przez spółkę prawa niemieckiego pod firmą Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79016 Freiburg. W celu realizacji procesu zwrotu przekazujemy dane Klientów do Inxmail GmbH, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako podmiot przetwarzający, Inxmail GmbH przetwarza Państwa dane wyłącznie w niemieckich centrach danych. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Inxmail GmbH, dostępnym pod adresem https://www.inxmail.de/datenschutz.

24. Prawa osoby będącej podmiotem danych

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych stają się Państwo podmiotem danych w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa:

24.1 Prawo do informacji

Mogą Państwo wnieść prośbę o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, a jeśli ma to miejsce, mogą Państwo zażądać do nich dostępu oraz informacji o:

- celach, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe; - kategoriach Państwa danych osobowych, które są przetwarzane; - odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane; - planowanym czasie przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, o kryteriach jego ustalenia; - prawie do żądania sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych, do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych lub prawie do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; - prawie wniesienia przez Państwa skargi do organu nadzorczego; - źródłach danych, jeżeli Państwa dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa; - zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz, jeśli uprzednie dotyczy, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

24.2 Prawo korekty danych

Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego poprawienia i/lub uzupełnienia Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.

24.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

- jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;

- jeśli wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub przez wzgląd na interes publiczny na terenie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Zostaną Państwo poinformowani, z wyprzedzeniem, o uchyleniu ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

24.4 Prawo do usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać, abyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe. Jesteśmy zmuszeni natychmiast usunąć wszelkie Państwa dane osobowe, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

- Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób,

- cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych udzieloną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,

- wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO,

- Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- usunięcie Państwa danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia zobowiązania prawnego na mocy prawa unijnego lub krajowego, któremu podlegamy,

- Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informatycznego, o których mowa w art. 8 ust 1 RODO.

Informacje dla osób trzecich

Jeżeli upubliczniliśmy Państwa dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO mamy obowiązek Państwa dane osobowe usunąć, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmiemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających Państwa dane osobowe o Państwa żądaniu, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Wyjątki

Prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

- w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- w celu wywiązania się z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz lit. i, a także w art. 9 ust. 3 RODO,

- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

24.5 Prawo do informacji o danych

O sprostowaniu lub usunięciu Państwa danych osobowych lub ograniczeniu ich przetwarzania, w związku ze zgłoszonymi przez Państwa żądaniami, poinformujemy każdego odbiorcę, któremu Państwa dane osobowe zostały ujawnione, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa żądanie poinformujemy Państwa o tych odbiorcach.

24.6 Prawo do przenoszenia o danych

Mają Państwo prawo do otrzymania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli jest to technicznie możliwe, mają Państwo prawo do żądania przekazania danych bezpośrednio pomiędzy administratorami danych.

24.7 Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, mają Państwo prawo do wyrażenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać, iż posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli Państwa dane osobowe były przetwarzane wyłącznie na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby działań marketingowych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Państwa danych osobowych nie będzie nam już wolno do takich celów przetwarzać.

24.8 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (zgoda nie działa wstecz).

24.9 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Mają Państwo prawo by nie podlegać decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, wywołującym wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływającym, chyba że:

- decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem oraz nami,

- decyzja ta jest dozwolona prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator (tu: Niemcy) i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych Państwa interesów lub

- decyzja ta opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

25. Prawo do złożenia skargi w organie nadzorującym

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Państwa ocenie przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza Państwa interesy.

26. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności ze skutkiem na przyszłość, podyktowanych zmianami w prawie lub dostosowaniem do wewnętrznych procesów Administratora. Aktualna wersja Polityki prywatności jest w każdym czasie dostępna na Stronie. Prosimy o regularnie odwiedzanie Strony i zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeżeli Polityka prywatności jest tłumaczona z języka niemieckiego, w przypadku rozbieżności rozstrzygająca jest jej wersja niemiecka.