Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
 i innych informacji dotyczących Klientów i określa zasady przetwarzania ich danych osobowych pozyskanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

Polityka prywatności opisuje działania podejmowane przez Administratora w zakresie danych osobowych Klientów, pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności związanych z funkcjonalnościami Sklepu internetowego, w tym
 w szczególności takich czynności jak składanie Zamówienia czy zakładanie Konta Klienta.

 

Pojęciom występującym w Polityce prywatności, rozpoczynającym się dużą literą, przypisane jest znaczenie zgodne z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu internetowego,
 z uwzględnieniem poniższych definicji:

 

Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę internetową www.pinkorblue.pl lub osoba korzystająca z usług dostępnych na stronie internetowej www.pinkorblue.pl, np. usługi zapisu na newsletter,

 

Strona – strona internetowa www.pinkorblue.pl.

 

Administrator traktuje wszystkie dane osobowe jako poufne i przetwarza je zgodnie
 z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, 
oraz z niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG).

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest babymarkt.de GmbH z siedzibą w Bochum, Suttner-Nobel-Allee 4, 44803 Bochum, Niemcy, NIP DE 811377710, wpisana do rejestru handlowego sądu rejonowego w Bochum pod numerem HRB 18909, zwana dalej także Administratorem.

 

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 

  1. korespondencyjnie, na adres siedziby Administratora,
  2. mailowo, na adres: sklep@pinkorblue.pl,
  3. telefonicznie, pod numerem +48 22 524 41 83.

 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Klientów, Administrator powołał pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, który chętnie odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientów. 

 

Z pełnomocnikiem można kontaktować się mailowo, na adres: datenschutz@babymarkt.de.

 

1. POWÓD GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników w celu udostępnienia serwisu sprzedaży on-line, działającego pod adresem www.pinkorblue.pl
 i zaoferowania Klientom i Użytkownikom najlepszej możliwej obsługi poprzez wygodny dostęp do usług oferowanych przez Administratora.

 

 

 

2. CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Przedmiotem działalności Administratora jest sprzedaż wysyłkowa produktów dla dzieci
 i niemowląt. Gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie i inne wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją wyżej wymienionego celu.

 

3. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE, PRZETWARZANE
 I WYKORZYSTYWANE? NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ W JAKIM OKRESIE?

 

3.1 WIZYTA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PINKORBLUE.PL

W momencie odwiedzin Strony przez Klienta lub Użytkownika, serwery Administratora zbierają automatycznie ogólne informacje, w celu zapewnienie pełnej funkcjonalności Strony
 i bezpieczeństwa systemu. Zbierane informacje obejmują informacje o: przeglądarce, systemie operacyjnym, nazwie domeny dostawcy Internetu, adresie IP komputera, stronie internetowej, przez którą Klient lub Użytkownik został przekierowany na Stronę (HTTP referer), odwiedzane przez Klienta lub Użytkownika podstrony, datę oraz długość wizyty Klienta lub Użytkownika na Stronie Administratora. Informacje te mają formę spseudonimizowaną, przez co ich przyporządkowanie do konkretnego Klienta lub Użytkownika, widocznego dla Administratora jedynie jako numer, jest niemożliwe.

 

Uwaga dotycząca przekazywania danych osobowych do USA: w Stronę Administratora wbudowane są m.in. narzędzia przedsiębiorstw, które mają swoją siedzibę w USA. Jeśli narzędzia te są aktywne, dane osobowe Klienta lub Użytkownika mogą być przekazywane na amerykańskie serwery tych przedsiębiorstw. Administrator zawraca uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim, w rozumieniu prawa Unii Europejskiej dotyczącego prawa ochrony danych osobowych. Amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości podjęcia przez Klienta lub Użytkownika, jako osoby zainteresowanej, działań prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) mogą przetwarzać, wykorzystywać i trwale przechowywać dane osobowe Klienta lub Użytkownika na serwerach w USA, w celach monitorowania. Administrator nie ma żadnego wpływu na wyżej opisane działania dotyczące przetwarzania danych.

 

3.2 FORMULARZ KONTAKTOWY

Kontaktując się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, dane osobowe Klienta lub Użytkownika, których podanie jest obligatoryjne, co wynika z oznaczenia danego pola formularza kontaktowego symbolem (*), są zapisywane przez Administratora w celu przetworzenia zapytania składanego przez Klienta lub Użytkownika. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe zapisane wskutek wypełnienia przez Klienta lub Użytkownika formularza kontaktowego są usuwane, gdy nie istnieje już potrzeba ich przetwarzania, lub przetwarzane w ograniczonym zakresie, w przypadku, gdy istnieje obowiązek ich przechowywania. Podstawę prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta lub Użytkownika w celu zawarcia umowy stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3.3 NEWSLETTER

W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta lub Użytkownika, będzie on otrzymywał od Administratora, w formie elektronicznej, bezpłatny newsletter, zawierający informacje
o ciekawych akcjach promocyjnych. Przy zapisie na newsletter stosowana jest metoda „Double Opt-In”, tzn. newsletter przesyłany jest dopiero wtedy, gdy, poprzez kliknięcie na link zamieszczony w przesłanej przez Administratora wiadomości e-mail, Klient lub Użytkownik potwierdzi aktywację tej usługi. W przypadku braku potwierdzenia, dane osobowe podane przez Klienta lub Użytkownika zostaną zablokowane, a po miesiącu automatycznie usunięte. Dane obejmujące adres IP oraz datę zapisu na newsletter i datę potwierdzenia zgłoszenia są jednakże przez Administratora przechowywane w celu możliwości wykazania subskrypcji lub wyjaśnienia ewentualnego nadużycia danych osobowych Klienta lub Użytkownika. W celu dokonania zapisu na newsletter konieczne jest jedynie podanie adresu e-mail. Podanie wszystkich innych danych jest dobrowolne. Dane osobowe Klienta lub Użytkownika gromadzone są przez Administratora w celu wysłania newslettera, z którego subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na adres sklep@pinkorblue.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu subskrypcji i wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

3.4 WYSYŁKA NEWSLETTERA DO STAŁYCH KLIENTÓW

W przypadku podania przez Klienta adresu e-mail w trakcie składania Zamówienia lub
w trakcie korzystania z usług oferowanych przez Administratora, Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania na podany adres e-mail informacji dotyczącej podobnych artykułów lub usług z jego Asortymentu. Zgodnie z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG), nie jest wtedy wymagana dodatkowa zgoda. Przetwarzanie danych osobowych w tym przypadku ma na celu przesyłanie Klientowi spersonalizowanej wiadomości dotyczącej produktów lub usług, które mogą go zainteresować, a podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie adresu e-mail w powyższym celu, żadna wiadomość nie zostanie wysłana. W razie początkowego braku zastrzeżenia przetwarzania adresu e-mail
 w celach reklamowych, istnieje w każdej chwili możliwość wniesienia sprzeciwu. W tym celu należy wysłać  Administratorowi informację o sprzeciwie na adresy wskazane we wstępie do niniejszej Polityki prywatności. W związku z wniesieniem sprzeciwu powstają jedynie koszty związane z jego przesłaniem.  Po otrzymaniu informacji o wyrażeniu sprzeciwu na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach reklamowych, przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w powyższym celu zostanie niezwłocznie zaprzestane.

 

3.5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ZAŁOŻENIU KONTA KLIENTA

Dane osobowe są zbierane i dalej przetwarzane w trakcie złożenia Zamówienia lub założenia Konta Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest
art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe Klienta lub Użytkownika podane w poszczególnych polach formularza rejestracyjnego. Konto Klienta może zostać
 w każdej chwili na żądanie Klienta, przesłane na adresy wskazane we wstępie do niniejszej Polityki prywatności, usunięte. Dane osobowe zbierane są w niniejszym przypadku w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług elektronicznych. Po realizacji umowy lub usunięciu Konta Klienta dane zostaną zablokowane, na okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a po jego upływie usunięte, jeśli w tym czasie nie została przez Państwa wyrażona jednoznaczna zgoda na dalsze ich przetwarzanie. 

 

3.6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ZAMÓWIENIU JAKO GOŚĆ

Istnieje możliwość złożenia Zamówienia bez zakładania Konta Klienta. Także w tym przypadku, podczas składania Zamówienia, w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, zostaną zebrane dane osobowe Klienta, podlegające następnie dalszemu przetwarzaniu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po zrealizowaniu Umowy sprzedaży, dane osobowe zostaną zablokowane, na okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a po jego upływie usunięte, jeśli w tym czasie nie została przez Państwa wyrażona jednoznaczna zgoda na dalsze ich przetwarzanie. 

 

3.7 PROGRAM „Poleć nas znajomym”

Klienci mogą brać udział w programie „Poleć nas znajomym“ i, jako tak zwani „Polecający”, mogą polecić Sklep internetowy innym osobom, zwanym „Zaproszonymi”. Po skutecznym zaproszeniu do programu „Poleć nas znajomym“ (patrz również tutaj: https://www.pinkorblue.pl/recruit-a-friend/recruiter), oboje Klientów otrzyma dodatkowe punkty rabatowe w programie lojalnościowym „babypoints”. Nadto, Polecający, przez 365 dni po skutecznym dokonaniu zaproszenia do programu „Poleć nas znajomym“, będzie otrzymywał dodatkowe punkty rabatowe za zakupy dokonane przez zaproszoną przez niego osobę. Za każdą pełną złotówkę wartości zakupionego produktu, Polecający otrzyma równowartość jednego punktu rabatowego. Regulamin programu „Poleć nas znajomym” znajduje się pod adresem: https://www.pinkorblue.pl/Regulamin-programu-Polec-nas-znajomym/.

 

W przypadku przypisania babypoints Polecającemu może on liczyć na punkty odpowiadające wartości zakupu dokonanego przez Zaproszonego. Rejestrując się w programie i akceptując (za pomocą metody "Opt-In") regulamin, Zaproszony wyraża zgodę na przekazanie wartości zakupu Polecającemu. Zaproszony wyraża również zgodę na przekazane swojego imienia Polecającemu. Dalsze przekazywanie danych osobowych Zaproszonego osobom trzecim nie ma miejsca. Pliki cookie nie mogą być usuwane ani podczas, ani po zakończeniu procesu zakładania Konta Klienta lub składania Zamówienia, ponieważ - w przeciwnym razie - nie jest możliwe przypisanie Zamówienia. Podstawą prawną przetwarzana danych osobowych
 w niniejszym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 7 ust. 2 RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta, ze skutkiem na przyszłość. Dalszy udział w programie „Poleć nas znajomym” nie jest już wtedy możliwy.

 

3.8 PRZETWARZANIE DANYCH W CELU UKOŃCZENIA PROCESU SKŁADANIA ZAMÓWIENIA / PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM / PRZEKAZYWANIE DANYCH DOSTAWCOM USŁUG

 

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przekazywane firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę Zamówienia do Klienta (DPD Polska z o.o.) w momencie, kiedy jest to niezbędne do realizacji Zamówienia. W celu uzgodnienia terminu dostawy Zamówienia, firmie transportowej zostaje również przekazany numer telefonu Klienta. Podstawą prawną przekazania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3.9 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNOŚCI I KONTROLA WYPŁACALNOŚCI

 

PayPal, PayPal Express

PayPal jest jednym z dostawców internetowych usług płatniczych, proponowanych przez Sprzedawcę. Płatności dokonywane metodą PayPal realizowane są za pośrednictwem wirtualnych rachunków, prywatnych lub biznesowych, tj. tak zwanych kont PayPal. Europejska siedziba PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A, zwanej dalej PayPal, znajduje się pod adresem L-1150 Luksemburg.

 

Klient, składając Zamówienie i wybierając jako metodę płatności PayPal, zgadza się na automatyczne przesłanie danych wymaganych dla dokonania płatności do PayPal. Najczęściej przekazywanymi danymi są: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu oraz inne dane, podane podczas składania Zamówienia, niezbędne do przetwarzania płatności.

 

Dane osobowe są przekazywane PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja Umowy sprzedaży). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Powyższe nie ma jednakże wpływu na przetwarzanie danych osobowych dokonana przed jej odwołaniem.

 

Dane osobowe są przekazywane w celu przetworzenia płatności oraz zapobiegania oszustwom finansowym i wyłącznie w przypadku istnienia uzasadnionego interesu związanego z ich przekazaniem. W określonych okolicznościach przekazane PayPal dane osobowe mogą zostać przekazane biurom kredytowym, w celu weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej. PayPal przekazuje dane osobowe podmiotom powiązanym, dostawcom usług bądź podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do zrealizowania obowiązków umownych lub powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przy składaniu Zamówienia w Sklepie Internetowym istnieje także możliwość skorzystania
z usługi „PayPal Express". „PayPal Express" jest usługą świadczoną przez PayPal (Europe) S.a.r.l & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg. W przypadku skorzystania
 z usługi "PayPal Express" dane osobowe zostaną przekazane przez PayPal do Sprzedawcy w celu realizacji Umowy sprzedaży i płatności. Składanie Zamówień za pośrednictwem systemu płatności „PayPal Express” pozwala na skrócenie tego procesu. Posiadania Konta Klienta w takim przypadku zasadniczo nie jest wymagane, ponieważ, w celu realizacji Umowy sprzedaży, wykorzystywany jest adres przypisany do konta PayPal. Ponieważ Sprzedawca zobowiązany jest wysłać zamówiony Asortyment na adres przypisany do konta PayPal zalecane jest zachowanie jego aktualności, aby zapobiec wysłaniu zamówionego Asortymentu na adres nieaktualny i udostępnieniu tym samym danych osobowych osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w niniejszym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Polityka prywatności PayPal jest dostępna na stronie:

https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full/

 

Unzer Luxembourg S.A.

Sklep internetowy współpracuje ze spółką pod firmą Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Niemcy (zwaną dalej "Unzer"), będącą dostawcą usług płatniczych. Unzer umożliwia dokonywanie płatności za pomocą karty kredytowej (Mastercard, Visa, Diners oraz Discover). Po wybraniu powyższej metody płatności, dane osobowe Klienta zostaną automatycznie przesłane do Unzer.

 

Przekazanie danych osobowych do Unzer odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Klient ma możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie przez Klienta zgody nie ma jednakże wpływu na ważność poprzednich operacji przetwarzania danych. 

 

Dane osobowe przekazywane Unzer to zazwyczaj dane, które zostały przekazane Administratorowi przy składaniu Zamówienia, takie jak, przykładowo: numer karty, data ważności, numer CVC, liczba produktów, produkty i dane ich dotyczące, ceny, podatek VAT oraz dane osobiste Klienta. Przekazanie danych osobowych następuje tylko w takim zakresie,
 w jakim jest to niezbędne do przetworzenia płatności. O ile będzie to konieczne, Unzer przekaże dane osobowe w celu realizacji płatności do UNZER LUXEMBOURG S.A. 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Klient, którego dane osobowe zostały przekazane, ma możliwość odwołania, w każdej chwili, udzielonej Unzer zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do zgodnego z umową przetworzenia płatności.

 

Polityka prywatności Unzer jest dostępna na stronie:

https://www.unzer.com/en/datenschutz/

 

4. INTEGRACJA FILMÓW WIDEO Z ROZSZERZONĄ OCHRONĄ DANYCH

Oferta na Stronie Sklepu internetowego prezentowana jest za pomocą filmów przechowywanych na stronie https://www.youtube.com/, które można odtwarzać bezpośrednio na Stronie. Administratorem stron z filmami jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Strony te są włączone w system "rozszerzonego trybu prywatności", co oznacza, iż żadne dane osobowe nie zostaną przekazane, jeżeli film nie zostanie odtworzony. Dopiero w przypadku odtworzenia filmu dojdzie do przekazania danych osobowych, na które nie mamy wpływu. Poprzez wizytę na naszej Stronie, YouTube otrzymuje informacje o wywołaniu danej podstrony naszej Strony oraz następuje przekazanie poniższych danych: adres IP, data i czas zapytania, różnica stref czasowych od Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod HTTP, każdorazowo przekazana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Powyższe następuje niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia film poprzez konto użytkownika, do którego zalogowany jest Klient, czy też czy takie konto nie jest założone. W przypadku zalogowania do konta Google, dane zostaną bezpośrednio do niego przypisane. W przypadku braku woli przypisana danych do profilu na You Tube, należy wylogować się przed odtworzeniem filmu. YouTube przechowuje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub dopasowanego do potrzeb, budowania swojej strony internetowej. Analiza taka, również w przypadku niezalogowanych użytkowników, przeprowadzana jest w szczególności w celu prezentacji dedykowanej reklamy, jak również w celu informowania użytkowników sieci społecznościowych o aktywności innych użytkowników sieci na Stronie.

 

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu względem tworzenia profilu użytkownika, jego adresatem musi być jednakże You Tube. You Tube może nadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, zapisać na urządzeniu końcowym użytkownika cookies lub inne, porównywalne, technologie ponownego rozpoznania (np. odcisk palca urządzenia).

 

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych osobowych przez You Tube, jak również dotyczące praw i ustawień prywatności, dostępne są w Polityce prywatności You Tube, pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 

YouTube jest używany w celu odpowiedniej prezentacji on-line oferty Sklepu internetowego, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

5. INTEGRACJA MAP GOOGLE

Strona korzysta z serwisu internetowego Google Maps. Dostawcą serwisu jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki powyższej funkcji możliwe jest wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na Stronie i wygodne z tej funkcji korzystanie. Poprzez wizytę na Stronie, Google otrzymuje informacje o wywołaniu danej podstrony na Stronie oraz następuje przekazanie poniższych danych: adres IP, data i czas zapytania, różnica stref czasowych od Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod HTTP, każdorazowo przekazana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki. Powyższe następuje niezależnie od tego, czy Google udostępnia funkcję poprzez konto użytkownika, do którego zalogowany jest Klient, czy też konto takie nie jest założone. W przypadku zalogowania do konta Google, dane zostaną bezpośrednio do niego przypisane. W razie braku woli przypisana danych do profilu użytkownika Google, należy wylogować się przed aktywowaniem tej funkcji. Google przechowuje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub dopasowanego do potrzeb, budowania swojej strony internetowej. Analiza taka, również w przypadku niezalogowanych użytkowników, przeprowadzana jest
 w szczególności w celu prezentacji dedykowanej reklamy, jak również w celu informowania użytkowników sieci społecznościowych o aktywności innych użytkowników sieci na Stronie.

Istnieje możliwość wniesienie sprzeciwu względem tworzenia takiego użytkownika, jego adresatem musi być jednakże Google. 

 

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych osobowych przez Google, jak również dotyczące praw i ustawień prywatności, dostępne są w Polityce prywatności Google, pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Google Maps jest używany w celu odpowiedniej prezentacji oferty on-line Sklepu internetowego oraz łatwego wyszukiwania podanych na Stronie lokalizacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO; a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Przekazywanie danych osobowych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

 

6. KONKURSY

Od czasu do czasu Klienci mają możliwość wzięcia udziału w konkursach ogłaszanych na Stronie. W związku z konkursem, w celu jego przeprowadzenia, mogą również być zbierane
 i zapisywane dane osobowe, takie jak: adres e-mail, nazwisko, adres i ewentualnie dalsze dane, niezbędne do przeprowadzenia konkursu. Podane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu (na przykład w celu ustalenia zwycięzców konkursu, powiadomienia o nagrodach i ich przekazania). Uczestnicy będą każdorazowo informowani o przetwarzaniu danych osobowych w ramach danego, konkretnego konkursu. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja stosunku zobowiązaniowego ciążącego na Sprzedawcy). Po zakończeniu konkursu dane uczestników są usuwane.

 

7. USUWANIE DANYCH

Dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty lub gdy zgłoszone zostanie żądanie ich usunięcia. Dane osobowe są również usuwane z upływem okresu przechowywania określonego dla nich przepisami prawa, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania tych danych, w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub jej realizacji albo została wyrażona zgoda na dalsze ich przechowywanie. 

 

8. PLIKI COOKIES

Aby korzystanie ze stron internetowych oraz preferencje ich użytkowników mogły być atrakcyjnie kształtowane, stosowane są pliki cookies. W ten sposób zapisywana są, przykładowo, preferencje dotyczące języka. Pliki cookies to pliki tekstowe ulokowane na dysku twardym danego użytkownika, w celu umożliwienia identyfikacji przeglądarki po ponownym uruchomieniu strony internetowej. Po zamknięciu przeglądarki sesyjne pliki cookies zostają usunięte. Pliki cookies są również wykorzystywane do analizy wykorzystania Strony przez narzędzie analityczne econda, o którym mowa w punkcie 15 Polityki prywatności. W takim przypadku są one przechowywane przez okres dwóch lat. 

 

Poprzez zmianę ustawień przeglądarki możliwe jest zapobieżenie zapisywaniu plików cookies na dysku twardym. Zapisane pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie. W celu usunięcia plików cookies lub uniemożliwienia ich przechowywania, należy zapoznać się
 z instrukcją danej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wskutek odmowy używania plików cookies, korzystanie ze Sklepu internetowego może być utrudnione.

 

Podstawą prawną przetwarzania plików cookies jest art. 6 ust. 1. f RODO. W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Strona jest zabezpieczona środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W zależności od używanej przeglądarki, dane przesyłane są za pomocą od 128 do 256-bitowego szyfrowania SSL. Pomimo regularnych kontroli i ciągłego doskonalenia środków bezpieczeństwa, pełna ochrona przed wszystkimi niebezpieczeństwami nie jest jednak możliwa.

 

10. FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE A USŁUGA PIKSEL

Strona wykorzystuje narzędzie analityczne Facebooka – Piksel, do pomiaru skuteczności reklam. Dostawcą narzędzia jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.  Zebrane dane osobowe są przekazywane do USA i innych krajów trzecich. Narzędzie Piksel pozwala na monitorowanie zachowania osoby odwiedzającej stronę internetową po kliknięciu przez nią na reklamę na Facebooku, która ją na daną stronę internetową przekieruje.  Umożliwia to dokonanie oceny, do celów statystycznych i badań rynkowych, skuteczności reklam na Facebooku oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych. Zebrane dane są dla babymarkt.de GmbH, jako operatora Strony, anonimowe, co czyni niemożliwym pozyskanie z nich informacji dotyczących użytkowników. Dane te są jednakże przechowywane
i przetwarzane przez Facebook, tak że możliwe jest każdorazowo ich połączenie z profilem użytkownika i Facebook może wykorzystać je do własnych celów reklamowych, zgodnie
z Polityką wykorzystania danych Facebooka. Pozwala to Facebookowi na prowadzenie działań reklamowych na stronach Facebooka i poza nim. Na powyższe wykorzystanie danych przez Facebook, babymarkt.de GmbH, jako operator Strony, nie ma wpływu. Podstawą korzystania z narzędzia analitycznego Piksel jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu skutecznych działań reklamowych, w tym
 z włączeniem mediów społecznościowych). W przypadku złożenia zapytania o wyrażenie zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a zgoda może zostać w każdej chwili odwołana. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Dalsze informacje na temat ochrony prywatności przez Facebook znajdują się po adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Możliwe jest również wyłączenie funkcji remarketingu "Custom Audiences" w sekcji "Settings for Advertisements" na stronie: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, trzeba być zalogowanym na Facebooku. W przypadku braku konta na Facebooku, reklama bazująca na użyciu Facebooka może zostać wyłączona na st